Lista szkół - Gębice


``NASZ DOM` OŚRODEK PEDAGOGICZNO-REHABILITACYJNY
BŁ MARII ANGELI 1
64-707 Gębice
telefon: 0672551425
Gimnazjum Specjalne
Polna 1
64-700 Gębice
telefon: 0672551420
Przedszkole BAJKA w Gębicach
rynek 11
88-330 Gębice
telefon: 0523150417
Publiczne Gimnazjum Gębice
Szkolna 2
64-700 Gębice
telefon: 0672551421
Publiczne Przedszkole w Gębicach
Pilska 11
64-700 Gębice
telefon: 0672551429
Szkoła Podstawowa
0 72
88-330 Gębice
telefon: 0523150488
Szkoła Podstawowa Specjalna
Polna 1
64-700 Gębice
telefon: 0672551420
Szkoła Podstawowa w Gębicach
Szkolna 3
64-700 Gębice
telefon: 0672550435
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Polna 1
64-700 Gębice
telefon: 0672551420
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Polna 1
64-700 Gębice
telefon: 0672551420
Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach
Polna 1
64-700 Gębice
telefon: 0672551420

1